Staff Hotel je součástí skupiny
Grupo Constant

Metodologie

staffhotel_metodologia

Metodologie


Staff Hotel aplikuje vlastní metodologii, při níž kombinuje nejlepší lidské a technologické zdroje k dosažení cílů stanovených klientem.

Společné definování cílů s klientem

Analýza a diagnostika potřeb

Přidělení optimálních lidských a technologických zdrojů

Provedení úkolů

Kontrola a monitorování