Staff Hotel és una empresa del
Grupo Constant

Metodologia

staffhotel_metodologia

Metodologia


Staff Hotel implementa una metodologia pròpia que combina els millors recursos humans i tecnològics per aconseguir els objectius plantejats pel client.

Fixació conjunta d’objectius amb el client

Anàlisi i diagnòstic de les necessitats que cal cobrir

Assignació dels recursos humans i tecnològics òptims

Implementació de les tasques

Control i seguiment